6 ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
НАЧАЛО > Възобновяема енергия > ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Възобновяемите енергийни източници и тяхното използване са в основата на устойчивото развитие. Това развитие се подкрепя от Егнатия България чрез своите обосновки и практики. Фирмата, освен че доставя оборудване за производство на енергия от ВЕИ, се е посветила и на научните изследвания върху поведението и развитието на различните типове фотоволтаично оборудване. Изградени са няколко фотоволтаични станции с ниска производителност на енергия с единствената цел да се изучава  поведението при прилагането на различни технологии (неподвижни стойки, едно- и двуосови тракери, различни производители и технологии оборудване). Доставката на "вертикални" услуги и интегрирани решения за строителството към инвеститорите във фотоволтаични и вятърни паркове е една от дейностите на фирмата, развиващи се с най-големи темпове.