7 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИСИ
НАЧАЛО > Строителство на офиси > ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИСИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИСИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИСИ
Егнатия България предоставя висококачествени услуги "до ключ" в областта на изграждането на банкови офиси и вериги магазини, извършвайки:
 • Услуги по проучване и придобиване - идентифициране на потенциални магазин
 • Набавяне на необходимите планове и изпитвания на сградата
 • Преговори със собствениците за сключване на съответните договори в най-кратки срокове
 • Изработка на окончателния договор от името на клиента
 • Издаване на разрешителни
 • Изработка на архитектурен проект
 • Изработка на електро проект
 • Изработка на проекти за системите за безопасност (видеонаблюдение и пожароизвестяване)
 • Изработка на IT проект
 • Изработка на план за изграждане
 • Строителство на офиси/магазини
 • Надзор по време на строителството от опитни инженери на фирмата
 • Легализационни процедури
 • Превантивна и корективна поддръжка чрез системата за дистанционно наблюдение