8 ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
НАЧАЛО > Пътища за достъп & инфраструктура > ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
Компанията ни предоставя услуги по проучване, проектиране, строителство и поддръжка на обекти в различни сфери:
  • Външни ел.захранвания – ниско и средно напрежение, подземни и въздушни линии
  • Оптични трасета
  • ВиК мрежи
  • Газопреносни трасета
  • Пътища за достъп - до сега имаме проектирани и изградени над 27 горски и черни пътища за постоянен достъп и 41 за временен достъп (по време на строителство) до различни видове обекти, през различни терени и всякакви категории почви. Общата им дължина е над 74 км. Всички те са с необходимите мостови, предпазни и подпорни съоръжения, канавки, водостоци, сигнализация и настилка според конкретните изисквания на инвеститора.