9 ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ
НАЧАЛО > Външно ел. захранване > ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ

ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ

ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ
Егнатия България предоставя услуги в областта на външното ел. захранване "до ключ" на обекти от 2005 година. Фирмата предлага на клиентите си следните услуги:
 • Проучване на трасето/имота
 • Съдействие за издаване на право на прокарване/преминаване
 • Изготвяне на проекти за трасето външно ел. захранване ниско и средно напрежение, подземни и въздушни линии
 • Проектиране на транспорматорни постове
 • Изграждане на трасета външно ел. захранване ниско и средно напрежение, подземни и въздушни линии
 • Доставка и монтаж на трансформаторни постове
 • Наладка и пускане в експлоатация на трасета и трансформаторни постове
 • Поддръжка на вече изградените трасета и трансформаторни постове
 • Доставка и монтаж на защити от пренапрежение
 • Оразмеряване, проектиране, доставка и монтаж на ел.табла
 • Доставка, монтаж и поддръжка на дизел-генератори
До момента имаме изградени до ключ (в това число: проучване, проектиране, изпълнение, наладка и пускане в експлоатация) над 121 външни ел.захранвания средно и ниско напрежение с 256.000м подземни, 46.200м въздушни трасета и 43 трансфораторни поста.