11 СЕРТИФИКАТИ
НАЧАЛО > Сертификати > СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ
Фирмата е сертифицирана от TUV Nord за прилагане на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.
Също така е вписана в Централния професионален регистър на Българската строителна камара и е оторизирана да изгражда обекти от първа до пета група строежи.