10 ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТКА
НАЧАЛО > Проучване & разработка > ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТКА

ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТКА

ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТКА
Егнатия България и Егнатия Груп са заети и в областта на проучването и разработката на нови продукти и системи в областта на телекомуникациите, автоматизацията и възобновяемите енергийни източници. 

Мисията ни:
  • Да направим възможно изграждането на революционни технологии и системи, използвайки инженеринговия ресурс във фирмата
Целите ни:
  • Да намалим цената на изграждане и бъдеща поддръжка на конструкции за телеком и енергийни обекти
  • Да подобрим и разширим дейностите на Егнатия, предлагайки по-широка гама услуги и продукти
Предимствата ни:
  • Висококвалифициран, добре обучен и мотивиран персонал
  • Пълен набор от услуги
  • Висока ефективност
  • Мениджмънт на високо ниво
През изминалите десет години R&D отделът на Егнатия изработи и разви няколко групи продукти за всички нужди в сферата на телекомуникациите, ветровите измервания, изграждането на фотоволтаични паркове и автоматизацията.