1 ЗА НАС
НАЧАЛО > ЗА НАС > ЗА НАС

ЗА НАС

ЗА НАС
Егнатия България е компания, предлагаща изграждане "до ключ" в следните области:
  • Телекомуникации
  • Възобновяема енергия
  • Банкови офиси и магазини
  • Автоматизация
  • Пътища за достъп и инфраструктура
  • Външно електро захранване
Тя е основана през 2001г. в София като част от Егнатия Груп. Компанията е оторизирана от Българската строителна камара за изграждане на обекти от първа до пета група строежи и е сертифицирана от TUV Nord за прилагане на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008, за управление на околната среда по ISO 14001:2004 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд по BS OHSAS 18001:2007.