НАЧАЛО > > ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ
Егнатия България е създадена през 2001 като част от Егнатия Груп с основна дейност изграждане "до ключ" на базови станции на мобилни оператори и постепенно през годините се увеличават възможностите й по изпълнението на всички дейности.

От 2005 към обхвата на работа влиза и външно електрозахранване на обекти.

От 2006 фирмата работи по изграждане на мрежата на още един български оператор.

По-мащабното разширение е през 2007, от когато Егнатия предлага услугите проучване, придобиване и проектиране, подобрява се значително материално-техническата база, фирмата придобива сериозно количество дълготрайни активи. 

От началото на 2008 започва завземане на нови пазарни дялове като възобновяема енергия, изграждане на магазини и офиси.

През 2009 вече спектъра на услуги се свежда до доставка, монтаж и поддръжка на метални конструкции и телекомуникационни съоръжения; проучване, придобиване, проектиране, строителство, инсталиране, интегриране, поддръжка и легализация на базови станции на мобилни оператори, банкови офиси и магазини, възобновяеми енергийни източници; извършване на дейности за измерване качеството на GSM сигнала чрез подвижни лаборатории; инсталиране и поддръжка на сигнални връзки като оптични трасета и радиорелейно оборудване; външно електрозахранване на обекти средно и ниско напрежение (въздушно и подземно). 
 
През 2010 фирмата привлече няколко нови западноевропейски инвеститори с интереси в "зелената" енергия за свои клиенти. Фирмата успя да постигне тесни партньорства, които ще продължи да развива в следващите години.