НАЧАЛО > > МИСИЯ И ЦЕЛИ

МИСИЯ И ЦЕЛИ

МИСИЯ И ЦЕЛИ
  • Да се ​​предприемат и изпълняват дейности по най-високите изисквания от започване на обекта до издаването му към клиента.
  • Да се подпомогне разширяването дейността на групата към други държави.
  • Да адаптира дейностите на групата на местния пазар с правилните стъпки на изпълнение и обучение.
  • Да бъде постигнато оптимално и максимално развитие в сферите на дейност, в които фирмата вече оперира.
  • Да се обръща постоянно внимание на развитието и потребностите от обучение на човешките ресурси на фирмата, така че те да отговарят на изискванията на все по-променящата се бизнес среда и да се изполват възможностите, които тази среда предлага.
  • Да се поддържа високо ниво на удовлетвореност на служителите, което води и до удовлетвореност на клиента.
  • Да се грижи за служителите, прилагайки всички необходими мерки за тяхната безопасност.