НАЧАЛО > > ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

По настоящем броят служители на Егнатия България е 52, разпределени както следва:
  • Ръководен персонал - 9%
  • Инженерен състав - 17%
  • Техници - 62%
  • Администрация и обслужващ персонал - 12%