НАЧАЛО > > ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР

Най-значителната инвестиция, постигната от Егнатия България през годините, е нейната работна сила.
Специалистите, избрани за работа в компанията, преминават нужните обучения. Тя се грижи за постоянното им професионално усъвършенстване, образование и специализация, както и за тяхното лично удовлетворение, здраве и безопасност при работа.
Егнатия България стратегически е решила да придаде особена важност при подбора на техническия си персонал.