ЕГНАТИЯ ПУСНА СОБСТВЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ФВ ПАРК

Вече има издадено разрешение за ползване от ДНСК за демонстрационния ФВ парк, финансиран със собствени средства и изграден от Егнатия България в землището на с.Храбърско, общ.Божурище. Целта на съоръжението с пикова мощност 88 кW е обучение на персонала и тестване на различни системи при производството на "зелена" енергия, както и мониторинга. Именно затова локацията е в близост до столицата, където е централният офис на фирмата.
Носещата конструкция е набивна алуминиева на гръцката Alumil, а панелите са 235-ватови поликристални на американската Solar World. Използвани са 8kW и 10кW инвертори на немския производител SMA.
Егнатия изгради и собствен трафопост 0,4/20 kV с капацитет 160 kVA.
Системите за мониторинг, аларми и видеонаблюдение са поместени в телекомуникационния контейнер, монтиран в имота. Той е произведен от завода Shelter, който е част от Егнатия Груп.