МАЛКА ПОКРИВНА ФВ ИНСТАЛАЦИЯ
Егнатия България проектира, изгради и включи към мрежата на EVN малка покривна фотоволтаична инсталация за свой клиент в местността Каратепе на около 25км от Велинград.
Обектът е с номинална мощност 10kW и е разположен на два южни склона с наклон 20 градуса и площ 80 кв.м. на покрива на база за отдих. Модулите са 46 на брой 235-ватови поликристални на Solar World, а инверторът е трифазен 10000-TL на SMA.
Проектът е в съответствие с влезлия в сила преди около два месеца чл.24, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, според който процедурите за узаконяване, изграждане и присъединяване към мрежата са много по бързи и опростени откъм разрешителни, становища и друга необходима документация.
Цялата процедура от инвестиционното намерение до включването към електрическата мрежа отне два месеца.