ЕГНАТИЯ БЪЛГАРИЯ С 52 ИЗГРАДЕНИ ПАРКА ЗА ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА

Броят на изградените от Егнатия България фотоволтаични централи за последната година нарасна до 52. Общата им пикова мощност е 35MW. През последните 6 месеца фирмата изгради „до ключ“ 15 фотоволтаични централи с мощност 7MW за свой клиент в Република Гърция. Тя участва и в изграждането на още 28 броя с доставка на материали и оборудване, окабеляване, набиване на пилоти, монтаж на конструкция и панели. Общата пикова мощност на всички обекти в Гърция, изпълнени за клиенти на фирмата през последното шестмесечие, е 18,6MW, а в Румъния - 7MW.
Освен това, Егнатия изгради със собствен капитал и пусна в експлоатация 8 централи с обща мощност 3,7MW.