АВТОНОМНА ЦЕНТРАЛА ОТ ЕГНАТИЯ В БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ
АВТОНОМНА ЦЕНТРАЛА ОТ ЕГНАТИЯ В БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

Егнатия изгради и пусна в действие малка автономна фотоволтаична централа за свой клиент в Бизнес Парк София. Тя се състои от общо 60 фотоволтаични модула, раз
положени на покрива на сграда и върху три фотоволтаични дървета до нея. Пиковата мощност на системата е 14,7 kWp с максимално годишно производство от 15500 kWh. Това би спестило вредни емисии от въглероден диоксид в атмосферата в размер на 16 тона годишно. 
Зелената енергия, произвеждана от централата, ще се използва за осветлението в самата сграда, като капацитетът й е да захрани общо над 600 енергоспестяващи крушки с мощност 23W. 
АВТОНОМНА ЦЕНТРАЛА ОТ ЕГНАТИЯ В БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ
Неизразходваната през деня енергия се съхранява в батерии, което позволява тя да се използва и през нощта. Функционирането на системата се следи и контролира постоянно от специализиран софтуер, разработен от инженери на Егнатия. Той измерва производителността и ефективността на системата във всеки един момент.