ФОТОВОЛТАИЧНИ ДЪРВЕТА
ФОТОВОЛТАИЧНИ ДЪРВЕТА

Идеята:

Нашите фотоволтаични дървета са успешно съчетание между конструктивен експресионизъм и футуризъм. Те представят естествения свят в градската среда. Казано с една дума- просто те са бъдеще в настоящето.
Това концептуално творение е резултат от дългогодишната работа на R&D отдела на Егнатия, вдъхновена от постоянно нарастващите нужди на обществото и околната среда, от изпитването на екологични материали и оборудване, от градските естетични изисквания и всичко това с помощта на възобновяемата енергия.
ФОТОВОЛТАИЧНИ ДЪРВЕТА
Техническа информация:
  • Конструкция - гощопоцинковани стоманени профили с полиуретаново покритие
  • Габарити - височината варира между 608 и 908см според изискванията на клиента, ширина 560см
  • Фотоволтаични модули – 5 модула с типичен размер и 1 малък за собственото осветление
  • Собствено осветление – включва 60Wp модули, 4 броя 4W LED лампи, акумулатори 60Ah, зарядно устройство
ФОТОВОЛТАИЧНИ ДЪРВЕТА

Функциониране:

Фотоволтаичното дърво е създадено да функционира както автономно, така и в синхрон с обществената мрежа.

  • В режим на автономност (т.нар off-grid) се иазползва енергията, генерирана от соларните панели през светлата част на денонощието, за да зарежда батериите. Вечер при смрачаване автоматично се включва LED осветлението, което остава да свети до зазоряване или докато не бъде изчерпан зарядът в батериите. Фотоволтаичното дърво е способно да функционира до три поредни облачни дни или лошо време, като разбира се този период може да бъде удължен със замяна на акумулатора с такъв с по-голям капацитет.
ФОТОВОЛТАИЧНИ ДЪРВЕТА
  • В режим на координирано функциониране с обществената осветителна мрежа, дървото използва генерираната енергия от фотоволтаичните панели, за да зарежда акумулатора и да активира/деактивира LED осветлението в синхрон с мрежата. В случай на ниско ниво на заряда в акумулатора, дървото автоматично намалява осветеността.