НОВИ ДВА СЕРТИФИКАТА ЗА ЕГНАТИЯ БЪЛГАРИЯ ОТ ТЮФ НОРД

Егнатия България изпълни успешно процеса на интеграция на три системи по следните стандарти:

-      ISO 9001:2008 за управление на качеството, въведен през 2010г;

-      ISO 14001:2004 за управление на околната среда;

-      BS OHSAS 18001:2007 за управление на здравословните и безопасни условия на труд.


Дружеството се сертифицира съгласно процедурите на TÜV NORD CERT за следните дейности: 


Проучване – придобиване – проектиране – легализация – строителство – инсталация – оптимизация – активиране – пусконаладъчни работи – интегриране –
сигнални връзки чрез радиорелейно оборудване, наети линии и оптични трасета – поддръжка и измерване качеството на сигнала на телекомуникационни мрежи

Проучване – придобиване – проектиране – легализация – строителство – инсталация – оптимизация и поддръжка на фотоволтаични и ветроизмервателни централи

Проучване – придобиване – проектиране – легализация – строителство – елекромеханични инсталации – охранителни системи – оптимизация и поддръжка на търговски обекти и офиси

Проучване – придобиване – проектиране – легализация – строителство – елекромеханични инсталации –оптимизация и поддръжка на външни електрозахранвания на средно и ниско напрежение

Проучване – проектиране – легализация – изграждане – оптимизация и поддръжка на системи за автоматизация, енергийна ефективност и автономно захранване

Със сертифицирането се оптимизират процесите на дружеството, както и се гарантира правилното използване на наличните ресурси. Това е естествено продължение на корпоративната политика на Егнатия България, според която подобряването на качеството на предлаганите продукти и услуги, грижата за чиста околна среда и безопасност на труда са основни приоритети.