ЕГНАТИЯ АЕТТЕК СЕ СЕРТИФИЦИРА ПО СТАНДАРТА EN1090-1
Заводът от нашата група АЕТТЕК, който се намира в покрайнините на Кукуш, е сред първите компании в Гърция и в Европа, които са сертифицирани от TUV HELLAS за заводски прозиводствен контрол  (Factory production control) по изискванията на международния стандарт за производство на стоманени конструкции EN1090-1 Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти (CE маркировка) за категория на изпълненние Клас IV