5 KW ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА В ПЕРНИК

Егнатия България проектира и изгради в гр. Перник покривна фотоволтаична централа 4,9 Kwp и номинална мощност 4kw. За целта са използвани 35 кв.м. от скатен покрив с югозападно изложение с 21 градуса азимутен ъгъл, и наклон на покрива спрямо хоризонта 27 градуса. Скатната подържаща конструкция за панелите е от горещо поцинкована стомана, профили с размери 40мм/60мм. Тя е захваната за покрива със специални Z-образни скоби.

Модулите, които са използвани за покривната инсталация, са на фирма Renesola модел JC245M -24/Bb 245wp., 20 на брой с обща инсталирана пикова мощност от 4,9kwp. За преобразуване на постоянноттоковата енергия в променлива сме заложили на немски производители на инвертори- лидерите в областта SMA . Моделът на инвертора е SB 4000Tl -21 , монофазен инвертор с номинална мощност от 4,0kW.  Инверторът е в 2 стринга, единият се състои от 14 модула, свързани последователно, а вторият стринг е от 6 модула, свързани също последователно.

При направената симулация на програмния продукт PVSYST резултатите, които се получават при изпълняване на по-горните условия, е производство от приблизително 6,7 МW/rодПри съществуващата цена към момента от 381,18 лв/МW, възвръщаемостта на инвестицията е от порядъка на 6 години.